Alkoholbehandling – når du vil ud af den onde spiral

Når et forbrug af alkohol, som måske kun finder sted i weekender og ved festlige lejligheder, udvikler sig til også at omfatte hverdagene – og ikke nødvendigvis kun aftenerne – kan der hurtigt blive tale om et decideret misbrug. Et afhængigheds betinget misbrug af alkohol kaldes også alkoholisme, og den misbrugsramte benævnes ofte alkoholiker. Desværre er der mange mennesker, som forbinder ordet alkoholiker med den subsistensløse dranker, som sidder på bænken foran Aldi med billige øl i en plasticpose.

Dette er langtfra det fulde billede af en alkoholiker. Afhængighed og misbrug skæver ikke til økonomisk status, køn, alder, hudfarve eller uddannelse. Alkoholisme findes i alle samfundets lag – selv om man er højt på strå økonomisk og socialt, er der intet til hinder for, at man kan udvikle et misbrug.

Hvorfor bliver nogle mennesker alkoholikere?

Der er mange faktorer, som er bestemmende for, hvornår et menneske udvikler et misbrug. Alle undersøgelser peger i retning af en arvelig faktor, og tendensen viser da ofte, at børn af misbrugere ofte selv ender med at blive afhængige af en eller flere substanser. Dette har dog også meget at gøre med, at børn fra misbrugsramte hjem vil vokse op i en familie dynamik, som er skadelig, og som vil påvirke barnets udvikling i en negativ retning.

Blandt triggere for alkoholisme finder vi lavt selvværd, eksistentielle kriser, depression og angst, eventuelt afstedkommet af livsændrende begivenheder (dødsfald, skilsmisser, fyring osv.). Alkohol fungerer som det, man kalder en depressant – det vil sige, at stoffet undertrykker nervesystemets signaler. Man bliver så at sige bedøvet, og en druktur fungerer således som en flugt fra den hårde, ubarmhjertige virkelighed. Når forbruget af alkohol kommer ud af kontrol, kan det være direkte skadeligt for krop og sjæl – og for de nære relationer. Derfor er det vigtigt at komme i behandling hurtigst muligt.

Bliv klogere på misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk