Alkoholbehandling til den enkelte

Alkohol fylder meget i den danske kultur, og vi kan næsten ikke forestille os sociale sammenhænge uden i hvert fald et minimum af alkohol.

Det har også resulteret i, at vi lever i en nation, hvor flere hundredetusinde danskere drikker for meget alkohol eller har et decideret misbrug.

Alkoholafhængigheden kan antage mange former og stadier fra den person, der drikker for meget til fester, men ellers ikke drikker alkohol, til dem, der ikke kan få hverdagen til at fungere eller hænge sammen, uden de skal have procenter i kroppen – fordi deres krop og sind ikke kan forestille sig en tilværelse uden.

Afhængighed af alkohol rammer alle mennesker i alle aldre og segmenter. Det er et misbrug, som praktisk talt alle, der er gamle nok til at købe alkohol, kan få fingre i grundet de relativt lave priser på flaskerne, dåserne og poserne og den lette tilgængelighed til alkohol stort set alle døgnets timer, vi har herhjemme.

Nogle misbrugere kan skjule deres problem og få en hverdag til at hænge nogenlunde sammen i kortere eller længere perioder, men det er et spørgsmål om tid, før familien, de pårørende og nærmeste opdager misbruget.

Et alkoholproblem rammer nemlig alle medlemmer i familien, fordi misbruget kan føre dårligdomme med sig fra svingende humør til svigt af pligter og familien for ikke at tænke på de følgesygdomme, et længere alkoholmisbrug kan føre med sig på kroppen.

Derfor er det vigtigt at konfrontere den ramte hurtigst muligt og få vedkommende i behandling, før det griber om sig. Der findes mange former for alkoholbehandling fra medicin til samtaleterapi til ambulant-behandling og ophold på behandlingscentre.

Det fører intet godt med sig, at man skjuler misbruget for omgivelserne, både som den ramte og som pårørende. Alkoholbehandling kan antage mange former, der kan tilpasses den enkelte, og selvom man måske skulle falde i igen, så handler det om at blive ved med at prøve og få det gode liv, man fortjener.