Få hjælp til afvænning med en effektiv alkoholbehandling

Er du bekendt med, at et familiemedlem, en ven eller en kollega har slået sig på flasken? Så bør du faktisk ikke tøve med at stå frem og påpege problemet. Der er et enormt tabu forbundet med alkoholisme og andre former for afhængighed i vort samfund, men det er utroligt vigtigt, at problemet behandles, så snart det bliver konstateret. Berøringsangst i forbindelse med alkoholisme og andet misbrug fører intet godt med sig. Det er der imod vigtigt, at der er opmærksomhed på problemet – og at vedkommende kommer i den rette alkoholbehandling, inden det er for sent.

Hvordan foregår en effektiv alkoholbehandling?

En alkoholbehandling, som ikke blot fjerner alkoholen fra den misbrugsramtes liv, vil typisk bestå i et terapeutisk forløb som opfølgning på afrusnings processen. Formålet er at arbejde med de faktorer, som fører til misbruget, da dette ellers risikerer at opstå på ny. Under behandlingen er det optimalt, hvis den misbrugsramte er indkvarteret på et behandlingscenter med speciale inden for behandling af alkoholikere. På den måde kommer den misbrugsramte væk fra sit vante miljø, og risikoen for at falde tilbage i de gamle mønstre elimineres, så længe han eller hun er i behandling. Samtidig vil den misbrugsramte have adgang til støtte og omsorg fra tilknyttede misbrugskonsulenter – også om natten, hvor sorgen og ensomheden ofte er stærkest.

På Behandlingscenter Stien bygger den terapeutiske behandling på elementer fra Minnesota kuren – et af de mest velrenommerede og omfattende behandlings systemer, når det handler om behandling af alkoholisme og andre former for misbrug. Styrken ved Minnesota kuren er dens indgangsvinkel, som tager udgangspunkt i individet og dettes livsverden frem for i selve misbruget, og dens netværks baserede tilgang, som sikrer den misbrugsramte et stærkt fundament efter endt behandlingsforløb.

Du kan læse meget mere om, hvorledes Behandlingscenter Stien anvender Minnesota kuren til alkoholbehandling på behandlingscenter-stien.dk